Keresés
HÍRLEVÉL

Részvételi feltételek

Utazási szerződés a Gabbiano Travel Utazási Iroda Kft. által szervezett utazásokra

Utazási irodánk, a Gabbiano Travel Utazási Iroda Kft. 24. működési évét kezdte meg. A Gabbiano Travel – mint utazásszervező – meghirdetett programjaira való foglalással Ön elfogadta a Gabbiano Travel által közzétett utazási feltételeket. Az utazási feltételek abban az esetben is érvényesek, amennyiben internetes vagy közvetítő által történik az utazás lefoglalása. Internetes vagy telefonos foglalás esetében is ugyanazok a foglalási feltételek vonatkoznak minden kedves utasra, mint személyes megrendelésnél. A társasutakra való jelentkezéskor fordítson figyelmet az útlemondási- és storno feltételeinkre.

A Gabbiano Travel Utazási Iroda utaztatási vagyoni biztosítékát 2024. évre az EUB ZRT. (Európai Utazási Biztosító ZRT.) nyújtja, 

kötvényszám: KT-KE-1723-20231003

 

Utazási szerződés

I. Utazási szerződés

1. A Gabbiano Travel Utazási Iroda Kft. (továbbiakban: Gabbiano Travel) székhely: 9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A. Cégjegyzékszám: 18-09-104443, nyilvántartási szám: U-000053, adószáma: 12551709-2-18, az utazási tevékenységért felelős személy: Mátyás Tiborné ügyvezető). A jelen általános szerződési feltételek, valamint a www.gabbianotravel.hu (továbbiakban honlap) honlapon közölt információk az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre – az utazási szolgáltatásokról szóló egyéb tájékoztatókban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII.28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és az Új Polgári Törvénykönyv 6:254 §.-át kell alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételek irányadóak a Gabbiano Travel által nyújtott bármilyen, a Rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatására.

2. Az utazás megrendelésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, az előleg befizetésével létrejön az utas és a Gabbiano Travel között az utazási szerződés.

3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Gabbiano Travel által kiadott ajánlat illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. 

4. Ha a jelentkezést helyhiány, lekérés vagy más ok miatt a Gabbiano Travel csak feltételesen fogadta el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a Gabbiano Travel értesíti az utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról.

5. Ha az utas utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az utazási szerződés aláírásától – az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a Gabbiano Travel számlájára. Az utazásközvetítő késedelmes, vagy nem fizetése esetén a Gabbiano Travel – utazási szerződés hiányában – megtagadhatja az utazást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a Gabbiano Travel nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését.

 

II. A részvételi díj fizetési feltételei

1. Jelentkezéskor az utas előleget fizet. A részvételi díjak nem tartalmazzák a belépődíjakat (hajó, felvonó stb.), jegyeket, fakultatív programokat, vízumdíjat. Az előleg a részvételi díj és az összes, az utas által megrendelt szolgáltatás összesített díjának a 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka az utazás megkezdése előtti 30. napig fizetendő. Amennyiben a teljes összeg nem éri el a 30.000,- Ft-ot, jelentkezéskor a teljes részvételi díjat fizetni kell. A hátralék befizetésének tárgyában a Gabbiano Travel külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a Gabbiano Travel a megrendelést lemondottnak tekinti és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.

2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt). 

3. A Gabbiano Travel a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt 1 héttel a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet és utastájékoztatót küld az utasnak, melyet az út indulásának napján a Gabbiano Travel képviselőjénél be kell mutatni. Az utas a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

4. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Gabbiano Travel tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén a Gabbiano Travel legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

 

III. A részvételi díjak érvényessége

1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Gabbiano Travel szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum, a belépők, borravalók költségét és a költőpénzt.

2. A szállítási költségek (üzemanyag költség is) változása, illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, egyéb kötelező terhek (pl. behajtási-engedély adó, kikötői illeték, vízumdíj) illetve a deviza forint árfolyamának jelentős megváltozása miatt vagy a minimális utaslétszám hiányában a Gabbiano Travel a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 21. napig felemelheti. Az utazási iroda a díjemelés tényéről köteles az utast haladéktalanul tájékoztatni, illetőleg annak indokát az utassal egyidejűleg köteles közölni. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj (illetve annak befizetésétől a visszafizetésig terjedő időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat) részére visszafizetendő. Az elállási szándékot személyesen vagy írásban kell jelezni. Az előfoglalási kedvezménnyel befizetett utasok részére a Gabbiano Travel árgaranciát vállal, így árfolyamváltozás esetén nem emel részvételi díjat. 

3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám-, és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik. Abban az esetben, ha az utas érvénytelen okmányt, valótlan vagy nem az okmányban feltüntetett adatokat adott meg, valamint a vízumbeszerzéshez szükséges okmányt, adatokat nem juttatja el az utazásszervező által meghatározott határidőre, az utazás meghiúsulása miatt az ebből adódó kárt az utas viseli.

4. A Gabbiano Travel – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazás szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

5. 2010. január 1-jétől az Áfa törvény előírása szerint az utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz utasként) veszi igénybe.

   IV. Lemondási feltételek

1. Az utas/megrendelő az utazási szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. A lemondás akkor válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot a Gabbiano Travel kézhez kapja. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás nem vonz sztornódíjat maga után, csak egyszeri munkadíj kerül felszámításra: autóbuszos utaknál 10.000 Ft/fő, repülős utaknál 15.000 Ft/fő, hajós utazások esetén 40.000 Ft/fő.  Ha az utas 60 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. A bánatpénz mértéke:

2. Lemondási feltételek autóbuszos utak esetén:

60-45 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a

44-31 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a

30-21 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a

20-15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a

14-8   napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a

7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

    Egynapos utazásoknál: a sztornóbiztosítás nem érvényesíthető. 10-30 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a. 3 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

3. Lemondási feltételek repülős utak esetén:

60 napon kívüli lemondás esetén 15.000,-Ft/fő

60-45 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a

44-31 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a

30-21 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a

20-15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a

14  napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a

4. Lemondási feltételek hajós utak esetén:

60 napon kívüli lemondás esetén 40.000,-Ft/fő

60-45 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a

44-30 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a

29-20 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 75%-a

19-10 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 90%-a

9-0 napon belüli lemondás esetén, illetve meg nem jelenés esetén 100%

 

60 napon belüli lemondás esetén az útlemondási biztosítás összege nem visszatéríthető. Abban az esetben, ha a felmerült költségek összege meghaladja a fenti költségekben megjelölt útlemondási díjat, úgy az Utas(okat) ill. a szerződött felet terheli a többletköltség. Amennyiben légitársaságokkal ,hajózási társaságokkal, külföldi szolgáltatókkal (szállodák,szállásadók,stb.) kötött szerződések 60 napnál korábbi teljesítést írnak elő utazási irodánknak, abban az esetben egyedi bánatpénz és fizetési határidők kerülnek megállapításra. Az esetenkénti eltérésekről a visszaigazolásban adunk pontos tájékoztatást.

Repülőgéppel/hajóval történő utazások esetén az adott légitársaság/hajótársaság utazási feltételei érvényesek. Ezeknél a 2005. évi VII.tv. 260/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999 (II.12.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az esetleges visszautasított beszállásárt, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-,menetrend-,repülőgéptípus-, vagy késésekért, poggyászkárokért és poggyászkésésekért, továbbá késedelmes repülőindulásból adódóan elmaradt programok miatt a Gabbiano Travel Kft-t nem terheli felelősség. Utasaink kizárólag közvetlenül tudják érdekeiket érvényesíteni a különböző légi-, vasúti-, közúti szolgáltatókkal szemben. Erre vonatkozó rendeletek: 1371/2007/EK, 392/2009/EK,1177/2010/EU, 260/2004/EK, továbbá a Montreali Egyezmény, valamint az 1986.évi.II. törvényben kihirdetett Berni (COTIF) Egyezmény. Irodánknak a perrendtartás értelmében (1952.évi III. törvény – a polgári perrendtartás) nincs jogosultsága az Utas(ok) nevében eljárni, de az ügyintézésben segítséget nyújtunk.

A repülős/hajós utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok/hajózási társaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak. A légitársaságok/hajózási társaságok üzletszabályzatát az utazó az utazási szerződés aláírásával egy időben elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  A Gabbiano Travel felhívja az utazó figyelmét arra, hogy repülőgépes/hajós utazás esetén az utazó a repülőjegy/hajókabin (esetenként illeték) árát csak a légitársaság/hajózási társaság szabályzata szerint kapja vissza. Kérjük utasainkat, hogy irodánktól tájékozódjanak, hogy az adott csoport esetében melyik légitársaság/hajózási társaság repülőjegyeit/részvételi jegyeit foglaltuk.

 

Ha a társítást követően valamelyik fél eláll a társítási szándékától (vagy az utazástól) és a Gabbiano Travel Utazási Iroda Kft. nem talál helyette más társat, akkor az egyágyas szoba felára utazási szerződésünk „Lemondási feltélek” 1. pontja szerinti kötbér megfizetésével jár. Amennyiben az utazás alatt kéri társításának megszüntetését valamelyik fél, úgy csak abban az esetben van erre lehetőség, ha az adott szálláson van szabad szoba és az azzal járó minden egyéb költséget előre a szálláson megfizeti.

 

5. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek, kivéve,. ha a Gabbiano Travel ajánlja fel a változás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén, valamint az utas részéről történő bármilyen szolgáltatás módosítása esetén autóbuszos utazásoknál 10.000 Ft/fő, repülős utaknál 15.000 Ft/fő és hajós utak esetén 40.000,-Ft/fő munkadíj kerül felszámításra.

6. Ha az utas szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződést, a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Gabbiano Travel jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az utas a hazautazásról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Gabbiano Travel jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

7. Semminemű visszatérítés nem illeti meg az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori úti okmány (személyigazolvány, útlevél, vízum, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.

8. A Gabbiano Travel a befizetett összeg visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig, 1 napos utak esetén a 3. napig akkor, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez 35 fő, repülős utazásoknál 20 fő) vagy ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.

        

         V. Biztosítás 

A Gabbiano Travel utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset és poggyászbiztosítást (BBP) kötnek. Az utazás során az utas által 3. személynek okozott kárért az utas felelős. A 2024. évben induló csoportos utazások részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Az az utas, aki már rendelkezik biztosítással a 2024. évre, ebben az esetben a betegségből, balesetből adódó összes felelősség és költség az utast terheli. A Gabbiano Travel. mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.gabbianotravel.hu internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban. Az útlemondási biztosítás árát a részvételi díj nem tartalmazza. 

VI. Visszatérítés feltételei

1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyv elkészítése az utaskísérő kötelezettsége.  Amennyiben az utas kifogásait nem közölte a helyszínen az utaskísérővel orvoslás illetve jegyzőkönyvbe vétel céljából valamint kárigényét késedelmesen jelentette be, a közlés késedelméből eredő kárért felel. A Gabbiano Travel köteles a bejelentett kifogás indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról annak bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.

2. A Gabbiano Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásból, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

3. A Gabbiano Travel köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

4. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során annak tulajdonosa köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Gabbiano Travel megbízottjának átadta.

5. A Gabbiano Travel nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el. A fapados repülővel történő utazások esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus- vagy légitársaság változásáért, poggyászkárokért a Gabbiano Travelt felelősség nem terheli.

6. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási körülmények és útviszonyok, eltérő határátlépés, esetleges határellenőrzés stb.) jelentős késés következik be, ezekért a Gabbiano Travelt felelősség nem terheli. A Gabbiano Travel kötelessége – a lehetőségek figyelembe vétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja.

7. A Gabbiano Travel fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére.

8. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező (min. 20 fő) hiányában elmarad, a Gabbiano Travel hazaérkezés után 7 napon belül visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás előtt Magyarországon lehetett jelentkezni, és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. idegenvezető) az utólagos jelentkezést nem tudja elfogadni. 

9. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a Gabbiano Travel, illetve teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj.

Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Gabbiano Travel felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, ill. a bekövetkezett változásokért a Gabbiano Travel kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

 

VII. Egyéb

1. A Gabbiano Travel folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma: +36306404794 vagy +36309278371 (Székhely: 9700 Szhely, Kiskar u. 1/A, info@gabbianotravel.hu; www.gabbianotravel.hu)

2. Egyes utazásoknál az utasok igénybe vehetnek gyermekkedvezményt, melynek mértéke változó. Ennek igénybe vételére csak akkor van mód, ha a gyermek kettő fizető felnőttel van egy szobában.

3. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Gabbiano Travel fenntartja. A programok sorrendje felcserélődhet. Az esetleges program elmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program) a Gabbiano Travel utólag visszatéríti. 

4. A Gabbiano Travel fenntartja a jogot arra, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében).

5. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyet nem a Gabbiano Travel adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a Gabbiano Travel kötelezettsége szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Gabbiano Travel nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben sem egészben nem köteles.

6. A honlapon megjelenített képek csak illusztrációk. 

7. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően max. 20 percet tud várni.

8. A Gabbiano Travel nem adja ki 3. személynek az utasok nevét és tartózkodási helyét még sürgős esetben sem, kivételt képez, ha az utas maga kívánta és ezt írásban a Gabbiano Travelnek megadta. Javasoljuk az utasoknak, hogy a hozzátartozóikkal közöljék a külföldi tartózkodási címüket és telefonszámukat.

9. A repülős és hajós utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak. A légitársaságok üzletszabályzatát az utazó az utazási szerződés aláírásával egyidőben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi ezen külföldi utazások részvételi feltételei. 

10. Amennyiben valaki az utazás időtartalma alatt elhagyja az audio guide (füllhallgatós) készülékét vagy sérülten, hiányosan illetve megrongálva adja vissza, köteles annak díját megtéríteni. Elvesztéséből eredő kár mértéke: 100€/készülék. Hiányosságból, megrongálódásból illetve sérülésből eredő kár mértéke: 50€/ készülék.

11. Névmódosítás költsége a repülős és hajós utazásoknál az egyes repülőtársaságok és hajótársaságok belső szabályzata szerint.

12. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az utas a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalához (94/501-806), a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (06-1-795-700), illetve a Budapest Főváros Kormányhivatal Idegenforgalmi Felügyeleti Osztályához (06-1-458-5538) fordulhat. 

13.    A Gabbiano Travel az utasok által szerződéskötéskor, szerződés előkészítésekor, illetőleg a honlap használatakor megadott személyes adatokat a honlapon közzétett, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU. számú rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelő adatkezelési és adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek betartásával kezeli, tárolja, illetve továbbítja. Az adatkezelés célja az utas által megrendelt vagy megrendelendő szolgáltatások (pl. utazási szerződés) teljesítése. Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk /1/ bekezdés b) pontja. Az utas az utazási szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a Gabbiano Travel az utas által megrendelt szálláshelyszolgáltató, légitársaság, illetve egyéb közreműködő részére az utas személyes adatait a szerződés teljesítése céljából továbbítja. Az utas adatai kizárólag olyan mértékben és módon továbbíthatók, amelyek az adott szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükségesek. Az utas kijelenti, hogy a Gabbiano Travel honlapján közzétett adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elfogadja. 

14. Utazási utalványra vonatkozó információk. Az utazási utalvány felhasználási időszaka az az időszak, amíg az utalvány tulajdonosa az utalványt felhasználhatja. Időtartama a kibocsátástól számított általában 12 hónap vagy az utazási utalványon feltüntetett határidő. Az utazási utalványok a rajtuk szereplő érvényességi határidőig váltható be, azonban az utazásnak nem kell megtörténnie ezen időpontig. Az utazási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, erre tekintettel készpénzre a kibocsátónál nem váltható vissza. Abban az esetben ha az ajándékozott/vásárló/jogosult felhasználó nem rendelkezik fizikailag az utalvánnyal, azt bemutatni nem tudja, akkor a kibocsátónak nem áll módjában azt beszámítani egy utazásba, még akkor sem, ha az utalványról készült számlával és/vagy kp. befizetési bizonylattal rendelkezik. Az utazási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illet a vételár visszakövetelésére nincs lehetőség. Az utazási utalványt a rajta feltüntetett határidőig lehet felhasználni. Ezen idő eltelte után a névérték nem jár vissza sem a vásárlónak sem az ajándékozottnak. Az ajándék utazási utalvány értékéből készpénz vissza nem adható, az utalvány teljes értékét le kell vásárolni. 

VIII. Jogfenntartás

A Gabbiano Travel mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett programot, szálláshelyet azonos kategórián belül, az autóbusz

típusát és ülésrendjét, az idegenvezető személyét kivételes esetben megváltoztassa. Valamennyi partnerirodánk által is szervezett utazásra a Gabbiano Travel utazási feltételei érvényesek. 

Jelen szabályok valamennyi 2024.01.01. utáni Gabbiano Travel által szervezett utazásra érvényesek.

Az utazási szerződés feltételeit és a tájékoztatóban található információkat elolvastam, tudomásul vettem, valamint az utazási szerződés feltételeinek egy példányát átvettem és magamra, valamint – az utazási szerződés feltételeinek megfelelő pontja szerint képviseleti jog esetén – utastársaimra nézve kötelezőnek fogadom el, és ezt aláírásommal tanúsítom.

Dátum:………………………….. Utas aláírása……………………………….…………………….

Alulírott nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó EUB2022_11BST jelű biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

Ügyfél aláírása…………………………………………………….

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönytől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.  Alulírott nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el

 

Ügyfél aláírása…………………………………………………….