Keresés
HÍRLEVÉL

Egyiptom, a Nílus ajándéka I.

Partnerirodák ajánlatai|Afrika » Egyiptom

Ár:245.000Ft-tól/fő
további információt kérek
Jellemzők
OrszágEgyiptom
Időpont2019. február 19-26.
Utazásmenetrend szerinti repülőjáratok
Elhelyezésszálloda, hajó

Program

1. nap: Kairó
Elutazás menetrend szerinti közvetlen járattal Ferihegyről Kairóba, a muzulmán világ legnépesebb váro­sába. Transzfer az 5 csil­la­gos szállodába (3 éj).

2. nap: Gízai Piramisok, Szfinx, Kairó
Délelőtt a Gízai Piramisok és a Szfinx meg­te­kin­té­se Kairó mellett. Több mint 4000 éve állnak ezek a hatalmas épít­mények itt a sivatag szélén, bámu­latba ejtve minden láto­gatót. Az ókori világ 7 csodája közül mára csak a Gízai Pira­misok maradtak meg. To­vább­uta­zás Kairó köz­pont­jába, vá­ros­né­zés (az Egyip­tomi Múzeum a fel­be­csül­he­tet­len értékű kincse­ivel, a Cita­della és a Mohamed Ali mecset, a Khan el Khalili bazár stb.).

3. nap: Alexandria
Egész napos kirándulás a siva­tagon át Egyiptom második leg­na­gyobb váro­sába, Alexand­riába, mely a Nílus-delta nyugati végében, a Földközi-tenger partján fekszik. Alexand­ria az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az Egyip­tomot meghó­dító Nagy Sándor alapí­totta több mint 2300 évvel ezelőtt. Vá­ros­né­zés (kata­kombák, Pompeius oszlopa, Qaitbai-erőd, Montazah Palota stb.), majd szabad program.

4. nap: Asszuán, Philae
Transzfer a kairói repülőtérre, utazás Asszuánba, Egyiptom legdélibb nagyváro­sába. Láto­gatás az Asszuáni-gátnál, a világ egyik leg­na­gyobb vízi­erő­mű­vénél. A gát mögött kelet­kezett Nasszer-tó hossza 500 km. Ezután Philae temp­lo­mait tekintjük meg, melyeket a gát építése miatt Philae szige­téről egy másik szigetre tele­pí­tettek át. A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk a régi gránit­bá­nyák, ahonnan a fáraók em­lék­mű­vei­nek kőtömb­jei is szár­maznak. Itt talál­ható az ún. befe­je­zetlen obeliszk, amelyik a maga 35 méteres magas­sá­gával a leg­na­gyobb obeliszk lehe­tett volna. 
Ezt köve­tően transzfer az 5 csil­la­gos hajóhoz, a kabinok elfog­lalása (3 éj). Délután felukkázás a Níluson.

5. nap: Asszuán, Abu Szimbel, nílusi hajóút, Kom Ombo
Délelőtt szabad program, pihenés a hajón, napozás.

Fakultatív program: Kirán­dulás lég­kon­dicio­nált autó­busszal a szudáni határ köze­lébe, Abu Szimbel több mint 3000 éves, sziklába vájt, hatalmas temp­lo­maihoz – UNESCO vi­lág­örök­ség. (Indulás hajnali 4-kor, vissza­ér­ke­zés 13 óra körül.)
A fakultatív program ára: 23.000 Ft.
Délután hajózás a Níluson észak felé. Útközben Kom Ombo Ptolemaiosz-kori temp­lo­mának meg­te­kin­té­se.

6. nap: Edfu, nílusi hajóút, Luxor
A Nílus bal partján talál­ható Edfu városa, körül­belül félúton Asszuán és Luxor között. Az itt talál­ható Hórusz-temp­lom a Krisztus előtti I. századra készült el, korának legtel­je­sebb egyip­tomi emléke. Reggel lá­to­ga­tás a temp­lomban, majd tovább­ha­józás. Az egyip­tomi utazás egyik leg­na­gyobb élmé­nye a nílusi hajóút (a part menti, ősi mód­sze­rekkel művelt földek a szub­tró­pusi növény­zettel és a földeken dolgozó embe­rekkel, a sivatagi tájak, a falvak, ahol megállt az idő stb.).

7. nap: Luxor, Karnak, Királyok völgye
Luxor helyén állott valaha Egyiptom hatalmas fővá­rosa, a „százkapus" Théba. Ért­hető, hogy az itteni műem­lékek a leg­je­len­tő­sebbek és leg­ér­té­ke­sebbek. Délelőtt ba­ran­go­lás a Nílus bal oldalán, a halottak váro­sában. Séta a Királyok völgyében a fára­ósí­rokhoz, majd a Memnon-kolosszusok és Hatsepszut királynő le­nyű­gö­ző környe­zetben fekvő halotti temp­lomának meg­te­kin­té­se. Délután a Nílus jobb partján lévő Luxori temp­lom, majd a Luxor mellett talál­ható mo­nu­men­tá­lis Karnaki temp­lom meglá­to­ga­tása.

Transzfer a luxori repülő­térre, utazás Kairóba, transzfer az 5 csil­la­gos szállodába (1 éj).

8. nap: Kairó
Transzfer a kairói repülő­térre, elutazás Feri­hegyre menet­rend szerinti közvetlen járattal.

 A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a helyi autó­buszos közlekedést és a nílusi hajózást, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, illetve a hajón teljes ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, a magyar csoportkísérőt a bu­da­pesti in­du­lás­tól a bu­da­pesti érkezésig és a helyi ide­gen­ve­zetéseket.

A részvételi díj nem tartalmazza: reptéri illeték (68.000 Ft/fő), biztosítás (450 Ft/fő/nap), 

Egyágyas felár: 72.500 Ft 

 Baksis: A helyszínen összesen kb. 35 dollár borravalót illik adni. A helyi szolgáltatók ezt gya­kor­la­ti­lag kötelezőnek tekintik.

Vízumdíj: kb. 8.100 Ft

 Betegség-, baleset-és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Indulás:2019. február 19.
Indulás:2019. február 26.

Foglalás

Egyiptom, a Nílus ajándéka I.
  • Személyes adatok
  • Név:
  • Telefon:
  • E-mail:
  • Létszám
  • felnőtt:
  • gyermek 0-2 éves:
  • gyermek 2-12 éves:
  • gyermek 12-16 éves:
  • Megjegyzés: